IPA
Past Executive Committee
Executive Committees of IPA :

Tenure President Vice-President General Secretary Joint Secretary Treasurer Members
2016-18 D. Kanjilal N. K. Sahoo S. M. Yusuf Samit Kr. Mandal D. V. Udupa Ashok Mody
Suhas N. Satam
A. K. Mohanty
G. Amarendra
Bivash R. Behera
S. L. Chaplot
Sudhakar Panda
Vandana Nanal
H. C. Pradhan
2014-16 S. L. Chaplot D. Kanjilal A. K. Mohanty Samit Kr. Mandal B. K. Nandi Ashok Mody
H.C.Pradhan
G.Amarendra
D. K.Srivastava
E.V.Sampathkumaran Shyam Kumar
H.C.Pradhan
2012-14 M. K. Sanyal S. L. Chaplot A. K. Mohanty D. Kanjilal Ashok Mody Jahan Singh
P. Chaddah
C. S. Sundar
Chitra Natarajan
D. K. Srivastava
Devinder Mehta
H.C.Pradhan
2010-12 S. Kailas M. K. Sanyal S. S. Major D. Kanjilal Ashok Mody H.C.Pradhan
P. Chaddah
Jahan Singh
C. S. Sundar
A.M.Jayannavar
Satya Prakash
2010-12 S. Kailas M. K. Sanyal S. S. Major D. Kanjilal Ashok Mody H.C.Pradhan
P. Chaddah
Jahan Singh
C. S. Sundar
A.M.Jayannavar
Satya Prakash
2008-10 Bikash Sinha S. Kailas S. S. Major Shiva Prasad A. N. Nakra A. R. Jani
K.P. Singh
Anand Phathak
Praveen Chaddah
Y.P. Viyogi
B.A. Patki
2005-07 Dipan Ghosh K. P. Singh M. N. Vahia Shiva Prasad A. N. Nakra Rajeev K. Puri,
Praveen Chaddah,
Harashit Majumdar,
Anand Pathak.
2003-05 V. C. Sahni K. P. Singh M. N. Vahia - S. S. Major Rajeev K. Puri,
S. Krishnagopal,
A. R. Jani,
H. S. Virk,
C. S. Sundar.
2001-03 B. K. Jain S. A. Ahmad M. Raman- adham Raghuvir Singh S. S. Major Rajeev K. Puri,
Prasanta Sen,
R. V. Mehta,
Praveen Chaddah,
President, IAPT
(Ex-Officio)
1999-01 S. K. Gupta Arun Nigavekar C. L. Bhat D. Parashar A. N. Nakra A. N. Singh,
P. Ramaswamy,
Rajeev Puri,
Renu Bapna,
S. S. Shah,
Y. R. Waghmare.
1997-99 S. S. Kapoor Satya Prakash S. Ahmad - A. N. Nakra Hasmukh Bhai,
Kalidas Bhai Patel,
O. S. Lamba,
Mahavir S. Jain.
1995-97 B. A. Dasan- nacharya M. K. Srivastava S. A. Ahmad - Alok Saxena M. K. Agrawal,
M. R. Deshpande
1993-95 N. Mukunda B. A. Dasan- nacharya M. G. Betigeri - S. A. Ahmad H. S. Mani,
N. G. Puttaswamy,
J. B. Mistry,
J. N. De,
M. K. Agrawal.
1991-93 R. Chidam- baram R. Rama- chandran S. K. Gupta Sushanta Duttagupta A. N. Nakra S. V. Subramanyam,
P. N. Mukherjee,
Baldev Sahai,
A. K. Bhatnagar,
R. K. Singh.
1989-91 S. K. Joshi Y. R. Waghmare S. K. Gupta Deepak Kumar R. C. Sethi P. H. Umadikar,
Satya Prakash,
M. K. Srivastava,
S. V. Subramanyam,
R. K. Moitra.
1987-89 G. Venkat - araman R. Vijaya- raghavan V. C. Sahni - Dipan Ghosh G. K. Mehta,
M. K. Pal,
Satya Prakash,
P. J. Lavakare.
1985-87 V. Singh E. S. Rajagopal V.S. Ramamurthy - P. N. Tandon A. S. Nigavekar,
Y. R. Waghmare,
R. K. Gupta,
M. G. Tarnekar,
R. P. Sharma.
1983-84 T. Pradhan V. Singh V. S. Ramamurthy - R. P. Sharma A. S. Nigavekar,
Suresh Chandra,
B. C. Sinha.
1981-83 R. Ramanna T. Pradhan B. C. Sinha A. K. Sreedhar P. Bhattacharya Raj K. Gupta,
J. Parikh,
E. S. Rajagopal,
H. Razdan,
R. Srinivasan.
1979-81 Yash Pal P. C. Sood B. C. Sinha S. C. Mathur S. Guha R. Hrdaynath,
K. Kasturirangan,
G. N. Navneeth,
B. P. Rastogi.
1977-79 B. V. Sreekantan D. P. Khandelwal A. V. Patankar N. Pancha- pakesan B. C. Sinha Indu Prakash,
R. Hrdayanath,
A. W. Joshi,
G. B. Mitra,
N. B. Puttaswamy.
1975-77 P. K. Iyengar M. R. Bhiday N. S. Satyamurthy S. C. Pancholi R. P. Sharma R. K. Bansal,
K. Bhatt,
R. G. Sharma,
B. P. Singh,
R. M. Singru.
1973-75 S. P. Pandya S. K. Joshi N. S. Satyamurthy V. S. Varma R. P. Sharma D. P. Khandelwal,
N. Nath,
M. K. Pal,
N. G. Puttaswamy,
R. Srinivasan.
1971-73 B. M. Udgaonkar V. G. Bhide A. S. Divatia O. P. Nangia Baldev Sahai B. B. Baliga,
H. S. Hans,
B. Ramchandra Rao,
P. C. Sood,
H. N. Bose,
N. Nath,
K. P. Sinha,
G. K. Mehta.
   
Home | Join IPA | Contact

Copyright 2009 ©.I.P.A. Services Private Limited. All rights reserved.
This site is best viewable in IE 5 and above.